Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar

Forskningsprogrammet DIGARV grundar sig på ett regeringsuppdrag. I regeringens forskningsproposition 2016 påtalades nämligen behovet att stödja och främja så kallad ”datadriven forskning, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap.”

Den typen av forskning och kunskapsproduktion utgick inte sällan från digitaliserat ”material som i dag finns vid kulturarvsinstitutionernas arkiv, samlingar och bibliotek. Sådant material utgör en resurs vars forskningspotential till stor del är outnyttjad då bara en bråkdel är digitaliserat.

Läs mer

Stadens ansikten

Visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880-1930

Vem eller vilka ristade hällristningarna?

Tillämpning av AI och datadriven forskning på hällristningar i syfte att identifiera ristningstekniker och ristare från Bronsåldern

Digital repatriering av kulturarv från det globala syd

En brygga mellan museisamlingar och ursprungsbefolkningar i brasilianska Amazonas

Barns kulturarv

Arkivets visuella röster

Terrorism i svensk politik (SweTerror)

En multimodal studie av terrorismens konfigurering i parlamentarisk debatt, lagstiftning och politiska nätverk i Sverige 1968–2018

Välfärdsstaten analyserad

Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945–1989

Deltagande i det visuella kulturarvet

Metadata, återanvändning och tvärvetenskap

Svensk karibisk kolonialism 1784–1878

Ny forskning genom integration, klassifikation, publikation av spridda och outforskade svenska koloniala arkiv

Forntida bilder 2.0

En digital utgåva av de gotländska bildstenarna

Expansion och mångfald

Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965–2000

Att tilltala överheten

Suppliker som kulturarv och källa till kunskap

Kommunalt självstyre, kollektiva varor och utveckling

Evidens från 1 miljard digitaliserade datapunkter

Kartläggning av religion i vardagen

Medeltida helgonkulter i Sverige och Finland

Samisk audiovisuell samling

Filmer och teveprogram i arkiv och på webb