Digital Humanities Now

DIGARV is proud to present an upcoming conference in collaboration with Stockholm University and its research school theme DH between 27-29 of January 2021. The conference will showcase new and ongoing research in the broad DH field. Invited presenters are leading experts in DH specializing in textual, spatial and object analysis. The conference is online, free of charge – but registration is required. The conference flyer can be downloaded here:

Forntida bildstenar på film

Forskningsprojektet Forntida bilder 2.0 som ägnar sig åt att skapa digitala versioner av gotländska bildstenar har på sistone spelat in två filmer om detta arbete. Filmerna finns tillgänliga på Vimeo och är producerades av Agaton Film Production; de är tänkta som pilotavsnitt för en kommande längre dokumentär. Första episoden handlar om digitala metoder, i vilken 3D experten Mike Fergusson och arkeologen Per Widerström figurerar. Med hjälp av fotogrametri går det att få korn på äldre bilder, vilka för nästan tusen år sedan slipades, ristades och målades på kalkstensblocken. I filmens andra episod är det arkeologen och projektledaren Sigmund Oehrl som berättar om de nya bilder som modern teknik uppfattar: hur de upptäcks på de gamla stenarna och om motivvärlden och internationella paralleller. Genom att till exempel jämföra motiven på Gotlands bildstenar med ikonografi på andra platser går det att öka vår kunskap om de säregna gotländska bildstenarna.

Gotlands bildstenar i nytt ljus – del 1.

Gotlands bildstenar i nytt ljus – del 2.

Online workshop 6/11

Digarv had to cancel a workshop in Gothenburg in april – organised together with CDH at Gothenburg University. However, we are now pleased to inform that we have transformed part of it into an online workshop on the 6th of November (starting at 13.00 until 16.00) with three presentations: Katrin Glinka, Humboldt-University Berlin: ”Digital Technologies in Museums: A Field of Interdisciplinary Research”, Stuart Dunn, King’s College London: ”Measuring the invisible: digital tools and methods for the documentation of movement” and Tom Cramer, Stanford University: ”IIIIF & the Future of Interoperable, Digital Cultural”. The online workshop will be open to all – a link will be provided on the Digarv webpage a week or so in advance.

Upcoming Conference – New Research in DH

Digarv is co-organising a conference showcasing new research in
the Digital Humanities to be held at Stockholm University on 27-29 Jan 2021. The invited presenters are world-leading experts in Digital Humanities specializing in textual, spatial and object analysis. Confirmed speakers are Douglas Biber from Northern Arizona University, Johanna Drucker from UCLA, Béatrice Joyeux-Prunel from University of Geneva, Christof Schöch from Trier University, Kathryn Eccles from University of Oxford, Tuomo Hiippala from University, Kathryn Eccles from University of Oxford, Tuomo Hiippala from University of Helisinki, Mike Kestemont from University of Antwerp, Jane Winters from the School of Advanced Study, University of London, Anna Bentkowska-Kafel from King’s College London, Giles Berger from University of Oxford, Ian Gregory from Lancaster University, Vera Moitinho de Almeida from University of Porto, Nuria Rodríguez Ortega from University of Málaga.

The conference is arranged by the SU Humanities Faculty research school theme Digital Humanities in cooperation with Digarv. It is connected to the research school course Digital Humanities: from Methods to Knowledge – which is open to all PhD students, including from other universities, so do have a look in case you have students who might be interested. Closed seminars with the speakers will be held each afternoon for PhD course students.

The conference is free but registration is required. More info here.

Workshop 1/4 inställd!

DIGARV is proud to present its second public mini-conference entitled ”Digital tools & methods” at Gothenburg University in co-operation with the Centre for Digital Humanities on the first of April 2020. Speakers include Katrin Glinka, Humboldt-University Berlin, Tom Cramer, Stanford University and Stuart Dunn, King’s College London. The flyer for the conference and the full program can be downloaded below. The conference is open for anyone and free of charge, but please note that registration is required at https://cdh.hum.gu.se/Aktuellt/e/?eventId=70137056187


DIGARV joins Time Machine Organisation as an associated member

The Time Machine Project is by far the most ambitious and far-reaching European project ever undertaken using Big Data of the Past. Revolutionising the way we experience European history and culture, the project is an international collaboration to build a map of European history that spans thousands of years. Given the focus on digital heritage DIGARV has recently joined the Time Machine Organisation as an associated member. It will give DIGARV the possibility of taking part in Time Machine events as well as its general assembly.

Video documentation from the seminar ”Rethinking Digital Cultural Heritage”

DIGARV organised its first public seminar at Stockholm University on the 13th of November, ”Rethinking Digital Cultural Heritage”. Speakers included Oliver Grau, Professor of Image Science at Danube University Krems, Kathryn Eccles, Research Fellow at the Oxford Internet Institute and Pembroke College, University of Oxford, and Julia Noordegraaf, Professor of Digital Heritage in the department of Media Studies at the University of Amsterdam. Below are links to the video documentation of each presentation.

Prof. Oliver Grau, Losing Born-Digital Heritage: Living Archive and Bridging Thesaurus. For a Concerted Museum-Network

PhD Kathryn Eccles, Museums and Machines: Digital Cultural Heritage Horizons

Prof. Julia Noordegraaf, Digital Heritage as Big Historical Data in Humanities Scholarship: Digital Methods, research Infrastructure and Collaboration.

DIGARV 2020 – om en kommande utlysning

Vetenskapsrådet har idag publicerat information om den kommande DIGARV-utlysningen 2020 kring Projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar. Utlysningen öppnar den femte februari nästa år. Syftet med bidraget är att man som forskare själv ska formulera en forskningsidé, metod och utförande. Inriktningen för bidraget syftar till att främja digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, främst inom humaniora och samhällsvetenskap. Liksom den tidigare DIGARV-utlysningen är syftet med satsningen att främja datadriven forskning med fokus på digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar. Särskilt välkomnas ansökningar om projekt där samarbete bedrivs mellan forskare och kulturarvsinstitutioner i bred bemärkelse med betoning på metodutveckling i syfte att besvara forskningsfrågan.

Sakansvarig forskningsekreterare på Vetenskapsrådet är Kim von Hackwitz: Kim.vonHackwitz[at]vr.se

DIGARV 2020

I början av 2020 öppnar andra utlysningen inom Digarvprogrammet. RJ och VR anordnade för någon vecka sedan ett seminarium med forskare och företrädare för kulturarvsinstitutioner med syftet att informera om den planerade utlysningen, men också att övergripande diskutera hur samverkan mellan forskning och kulturarvssektorn bäst sker, vilka fallgropar det finns och vad man bör tänka på. Seminariet spelades in och finns tillgängligt på RJs hemsida.

Rethinking Digital Cultural Heritage

DIGARV is proud to present a first public mini-conference entitled ”Rethinking Digital Cultural Heritage” at Stockholm University on the 13th of November. Speakers include Oliver Grau, Professor of Image Science at Danube University Krems, Kathryn Eccles, Research Fellow at the Oxford Internet Institute and Pembroke College, University of Oxford, and Julia Noordegraaf, Professor of Digital Heritage in the department of Media Studies at the University of Amsterdam. The flyer for the conference and the full program can be downloaded below. The conference is open for anyone and free of charge, but please note that registration is required.