Deltagande forskningsprojekt

Välfärdsstaten analyserad

Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945–1989

Deltagande i det visuella kulturarvet

Metadata, återanvändning och tvärvetenskap

Svensk karibisk kolonialism 1784–1878

Ny forskning genom integration, klassifikation, publikation av spridda och outforskade svenska koloniala arkiv

Forntida bilder 2.0

En digital utgåva av de gotländska bildstenarna

Expansion och mångfald

Digital kartläggning och analys av den utominstitutionella scenkonsten i Göteborg 1965–2000

Att tilltala överheten

Suppliker som kulturarv och källa till kunskap

Kommunalt självstyre, kollektiva varor och utveckling

Evidens från 1 miljard digitaliserade datapunkter

Kartläggning av religion i vardagen

Medeltida helgonkulter i Sverige och Finland

Samisk audiovisuell samling

Filmer och teveprogram i arkiv och på webb