Digital repatriering av kulturarv från det globala syd

En brygga mellan museisamlingar och ursprungsbefolkningar i brasilianska Amazonas

Photo by C. Lana

Professor Lilian Rebellato, Universidade Federal do Oeste do Pará, Brazil
Länk till projektsajt: kommer
Kontakt: lilian.rebellato@ufopa.edu.br

Studien fokuserar på digital repatriering av de omfattande samlingarna av etnografiska och arkeologiska artefakter och dokumentation som samlades in under 1900-talets första hälft bland ULB i brasilianska Amazonas, och som nu förvaltas av Världskulturmuseet i Göteborg (VKM). Digital repatriering av dessa samlingar är särskilt brådskande på grund av tre faktorer. För det första är Amazonassamlingarna på VKM bland de största och viktigaste etnografiska och arkeologiska samlingarna från regionen utanför Brasilien. Efter den katastrofala branden på Brasiliens Nationalmuseum i Rio de Janeiro i september 2018 har det vetenskapliga, pedagogiska och estetiska värdet av VKMs samling ökat markant, för forskare och allmänhet såväl som för Amazonas ULB. För det andra, Amazonas ULB upplever en starkt försämrande livssituation i Brasiliens politiska landskap, med storföretags ökade rovdrift av resurser som kränker mänskliga rättigheter, ökar miljöförstöring och undergräver basen för ULBs kultur, autonomi och försörjningsmöjligheter. För det tredje har endast få detaljerade studier av Amazonassamlingarna på VKM gjorts, trots betydande vetenskaplig potential för att generera ny kunskap om Amazonas kultur, historia och natur.