Kontakt

DIGARV koordineras av professor Anna Näslund Dahlgren (Stockholms universitet) och professor Pelle Snickars (Umeå universitet). Har du frågor – kontakta oss gärna:

anna.dahlgren@arthistory.su.se
pelle.snickars@umu.se