AI and Visual Heritage – open seminar

On Tuesday the 11 June – 13.00-16.30 at the Stockholm City Museum – Digarv will arrange an open seminar on AI and Visual Heritage. The three keynote presenters include: assistant professor James E. Dobson (Dartmouth College) on Reading Computers Watching Images; associate professor Amanda Wasielewski (Uppsala University) on New Models for Cultural Heritage; and assitant professor Fabian Offert (University of California, Santa Barbara) on Machine Visual Culture. Registration to the open seminar is required. More info and programme in the form of a PDF can be downloaded here.

Recording of Digarv workshop on sustainability online

A recording of the Digarv workshop last week (in April 2023) on digital sustainability at Gothenburg University and the Research Infrastructure in Digital Humanities is now online. Both day 1 and day 2 of the seminar can be seen here.

Digital Sustainability Worskhop

Between April 27–28 Digarv together with GRIDH (Gothenburg Research Infrastructure in Digital Humanities) is organizing a workshop on digital sustainability. The program includes five speakers and a concluding panel. Naturally, the workshop is free and open to all – but it is mandatory to register. For more information, see the attached flyer as a PDF. Registration and the full programme with abstracts for all presentations can be found at the site of Gotheburg University.

Workshop on multimodal & audiovisual digital history at Lund University

On the 26th of October the Digarv programme – in co-operation with the platform digitalhistory@lund – will arrange a workhop on multimodal and audiovisual digital history at Lund University. The event will take place in the LUX building and is open to all – no registration needed. Presentations include Maria Eriksson (University of Basel) on AI and video reuse, and Thomas Smits (University of Antwerpen) on multimodal analyses within the digital humanities. For more information, see the flyer below.

Workshop vid Lunds universitet 26/10

Tillsammans med plattformen digitalhistory@lund kommer Digarv att den 26/10 arrangera en eftermiddags-workshop vid Lunds universitet med fokus på kulturarv och audiovisuella medier. Två forskare kommer att hålla presentationer: FD Maria Eriksson vid Basels universitet som är medievetare och arbetat med datadrivna metoder för att analysera av rörlig bild, samt FD Thomas Smits vid Antwerpens universitet som är historiker och bedriver forskning kring 1800- och 1900-talets visuella kultur med hjälp av olika slags digitala metoder. Ett mer detaljerat program samt information om tid och lokal kommer framgent.

Programmöte Stockholms stadsmuseum

I början av september 2022 kommer alla Digarvprojekt att träffas på Stockholms stadsmuseum för ett gemensamt halvdags-seminarium. På agendan står en diskussion kring projekterfarenheter – såväl positiva som negativa – där ambitionen är att få en samlad bild så att säga bottom-up av hur Digarvprogrammet fungerat i praktiken. Halvdagen kommer också att ägnas åt information om och diskussion av en kommande Digarv-antologi som ska samla generiska erfarenheter från projekten (best practices, sätt att digitalisera, samarbeta med ABM-sektorn etcetera). Grundtanken med denna bok (som kommer att publiceras först 2025) är att fokusera på sådant som ofta inte syns i de vetenskapliga artiklar och böcker som gjorts inom projekten.

ABM-workshop

I början av maj arrangerar RJ, VR, Vitterhetsakademien, KB, RAÄ och RA en workshop om samverkan mellan forskning och kulturarvssektorn. Digarvprogrammet medverkar och under en halvdags workshop presenteras exempel från avslutade, pågående och nyligen initierade satsningar där kulturarvssektorn och forskningen på olika sätt samverkar. Hur kan vi –  i dag och i morgon – stödja forskning som använder sig av material från kulturarvsinstitutionerna? För mer information och anmälan – se Workshop: Samverkan mellan forskning och kulturarvssektorn.

Digitalisering & mångfald – workshop på Stadsmuseet i Stockholm

Digitalisering av kulturarv väcker inte sällan etiska frågor – vad kan digitaliseras? Vad bör möjligen väljas bort? Den 12:e maj 2022 på Stadsmuseet i Stockholm bjuder Digarvprogrammet in till en eftermiddagsworkshop om snarlika frågor. Tre forskarpresentationer kommer att på olika sätt att turnera frågan om digitalisering och mångfald. Flyer för workshopen finns nedan – på vilken det också framgår hur man anmäler sig (via stockholmia.stockholm.se).

Anmälan sker här.

Stormöte med alla Digarvsprojekt i Saltsjöbaden

Forsknings- och digitaliseringsarbetet i de flesta 14 Digarvsprojekten går framåt. Somliga projekt har kommit längre än andra, det gäller framför allt de projekt som tilldelades medel i den första utlysningen. En central tanke med Digarsvprogrammet är att projekt ska lära av varandra och dela med sig av både digitaliserings- och forskningserfarenheter. Ambitionen har därför varit att ha ett slags stormöte med alla projekt en gång per år – vilket naturligtvis har visat sig vara problematiskt under pandemin. Nu kommer i alla fall alla projekt att träffas några dagar före jul i Saltsjöbaden för att diskutera och utbyta erfarenheter. Planering framgent kommer också att stå på agendan – där en idé är att anordna en lunch-till-lunch-konferens under senare delen av våren. Den kommer i sådana fall gå av stapeln på Stockholms stadsmuseum som framöver är den institution som vi koordinatorer är baserade vid. Mer om detta i en kommande bloggpost.

Research Infrastructures in Heritage Institutions – Zoom Workshop

One of the most interesting – and some would indeed say complicated – issues regarding digitisation of cultural heritage is the relation between researchers and heritage institutions. In this workshop within the Digarv program we will adress this topic via three presentations from international scholars with a lot of experience of working at the intersection between universities and the ALM-sector. The workshop is open to all and will take place on the 29th of October between 13.00 and 16.00 – https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62507361980 – and the program looks like this:

Kl. 13.00–13.45

Dr. Katherine McDonough, researcher at The Alan Turing Institute, the national research institute for data science and AI in the UK placed at British Library in London.

Building Collaborations for Historical Research

Training as a historian rarely includes an education in collaboration. And yet, humanities and social science researchers interact regularly with archivists, librarians, research software engineers, student research assistants, and community members, not to mention scholars in other disciplines. What does it mean to learn to collaborate? Where does it happen? What kinds of social and institutional infrastructures support it? In this talk I will share my experience of approaches to interdisciplinary and inter-institutional collaboration, with a focus on new developments at places like The Alan Turing Institute in London.

Kl. 14.00–14.45

Dr. Annika Rockenberger, Oslo University Library  

Why Digitisation Isn’t Enough. A Case for Developing Big Data Humanities Training and Teaching alongside Cultural Heritage Mass Digitisation

Annika Rockenberger head of research support service for digital research methods in the humanities and social sciences leading a team of seven research librarians at Oslo University Library will talk about this infrastructure for collaborations between researchers and diverse library collections. 

Kl. 15.00–15.45

Marcia Reed, Chief Curator and Associate Director Getty Research Institute 

The Archives You Take Become the History You Make: Selecting and Connecting Diverse Collections

Marcia Reed has developed the Getty Research Institute’s library and special collections since its founding in 1983. She acquired many of its notable rare books, prints, and archives. Her curatorial research and publications focus on works on paper, especially the literature of art history and the history of collecting. Her most recent publication is a catalogue for her 2021 exhibition on Dada, Surrealist, and Fluxus works: Fluxus Means Change: Jean Brown’s Avant-Garde Archive.