ABM-workshop

I början av maj arrangerar RJ, VR, Vitterhetsakademien, KB, RAÄ och RA en workshop om samverkan mellan forskning och kulturarvssektorn. Digarvprogrammet medverkar och under en halvdags workshop presenteras exempel från avslutade, pågående och nyligen initierade satsningar där kulturarvssektorn och forskningen på olika sätt samverkar. Hur kan vi –  i dag och i morgon – stödja forskning som använder sig av material från kulturarvsinstitutionerna? För mer information och anmälan – se Workshop: Samverkan mellan forskning och kulturarvssektorn.