Workshop om forskningsdata & forskningsinfrastrukturer

Fredag 27/8 anordnar Digarv en zoom-workshop om forskningsdata och forskningsinfrastrukturer inom humaniora och samhällsvetenskap. Tanken är att ge en introduktion till dessa frågor samt att diskutera vilken aktualitet och relevans de har för de olika forskningsprojekten inom Digarvprogrammet. Workshopen baserar sig på tre presentationer: Arin Savran, SND, om ”Om Svensk nationell datatjänst”, Daniel Brodén, Göteborgs universitet, om ”Swe-Clarin – språkteknologisk infrastruktur för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning”, och Stefan Ekman, Karlstads universitet, om ”Forskningsdata inom humaniora: några policyreflektioner”. Workshopen håller på mellan kl. 13–15 och är öppen för alla intresserade – zoomlänk https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69816003266