DIGARV 2020

I början av 2020 öppnar andra utlysningen inom Digarvprogrammet. RJ och VR anordnade för någon vecka sedan ett seminarium med forskare och företrädare för kulturarvsinstitutioner med syftet att informera om den planerade utlysningen, men också att övergripande diskutera hur samverkan mellan forskning och kulturarvssektorn bäst sker, vilka fallgropar det finns och vad man bör tänka på. Seminariet spelades in och finns tillgängligt på RJs hemsida.