Digarv i Saltsjöbaden

I slutet av augusti 2019 kommer Digarv att ha sin första projektaktivitet – en intern forskarträff i Saltsjöbaden där samtliga forskningsprojekt kommer att presenteras. Programkoordinatorerna Anna Dahlgren och Pelle Snickars kommer också att presentera hur de tänker sig arbetet med att koordinera denna programsatsning – i dialog med alla deltagande projekt.

Representanter från forskningsfinansiärerna av Digarvprogrammet deltar även i workshopen och ge sin syn på både de vetenskapliga förhoppningar som är knutna till utlysningen, liksom de samarbete mellan forskare och kulturarvsinstitutioner som utlysningen är tänkta att stärka.

Den 13 november 2019 hålls ett öppet seminarium på temat digitalisering och kulturarvssamlingar på Stockholms universitet. Tre internationella forskare ger sin syn på fältet och delar med sig av erfarenheter från genomförda forskningsprojekt: Oliver Grau, Professor i Image Science vid Danube University; Kathryn Eccles, forskare i Digital Humanities vid The Oxford Internet Institute och Julia Noordegraaf, professor i Digital Heritage, Department of Media Studies vid University of Amsterdam.

Detaljerat program och information om hur du anmäler dig kommer.