Workshop vid Lunds universitet 26/10

Tillsammans med plattformen digitalhistory@lund kommer Digarv att den 26/10 arrangera en eftermiddags-workshop vid Lunds universitet med fokus på kulturarv och audiovisuella medier. Två forskare kommer att hålla presentationer: FD Maria Eriksson vid Basels universitet som är medievetare och arbetat med datadrivna metoder för att analysera av rörlig bild, samt FD Thomas Smits vid Antwerpens universitet som är historiker och bedriver forskning kring 1800- och 1900-talets visuella kultur med hjälp av olika slags digitala metoder. Ett mer detaljerat program samt information om tid och lokal kommer framgent.