Programmöte Stockholms stadsmuseum

I början av september 2022 kommer alla Digarvprojekt att träffas på Stockholms stadsmuseum för ett gemensamt halvdags-seminarium. På agendan står en diskussion kring projekterfarenheter – såväl positiva som negativa – där ambitionen är att få en samlad bild så att säga bottom-up av hur Digarvprogrammet fungerat i praktiken. Halvdagen kommer också att ägnas åt information om och diskussion av en kommande Digarv-antologi som ska samla generiska erfarenheter från projekten (best practices, sätt att digitalisera, samarbeta med ABM-sektorn etcetera). Grundtanken med denna bok (som kommer att publiceras först 2025) är att fokusera på sådant som ofta inte syns i de vetenskapliga artiklar och böcker som gjorts inom projekten.