Stormöte med alla Digarvsprojekt i Saltsjöbaden

Forsknings- och digitaliseringsarbetet i de flesta 14 Digarvsprojekten går framåt. Somliga projekt har kommit längre än andra, det gäller framför allt de projekt som tilldelades medel i den första utlysningen. En central tanke med Digarsvprogrammet är att projekt ska lära av varandra och dela med sig av både digitaliserings- och forskningserfarenheter. Ambitionen har därför varit att ha ett slags stormöte med alla projekt en gång per år – vilket naturligtvis har visat sig vara problematiskt under pandemin. Nu kommer i alla fall alla projekt att träffas några dagar före jul i Saltsjöbaden för att diskutera och utbyta erfarenheter. Planering framgent kommer också att stå på agendan – där en idé är att anordna en lunch-till-lunch-konferens under senare delen av våren. Den kommer i sådana fall gå av stapeln på Stockholms stadsmuseum som framöver är den institution som vi koordinatorer är baserade vid. Mer om detta i en kommande bloggpost.