Forntida bildstenar på film

Forskningsprojektet Forntida bilder 2.0 som ägnar sig åt att skapa digitala versioner av gotländska bildstenar har på sistone spelat in två filmer om detta arbete. Filmerna finns tillgänliga på Vimeo och är producerades av Agaton Film Production; de är tänkta som pilotavsnitt för en kommande längre dokumentär. Första episoden handlar om digitala metoder, i vilken 3D experten Mike Fergusson och arkeologen Per Widerström figurerar. Med hjälp av fotogrametri går det att få korn på äldre bilder, vilka för nästan tusen år sedan slipades, ristades och målades på kalkstensblocken. I filmens andra episod är det arkeologen och projektledaren Sigmund Oehrl som berättar om de nya bilder som modern teknik uppfattar: hur de upptäcks på de gamla stenarna och om motivvärlden och internationella paralleller. Genom att till exempel jämföra motiven på Gotlands bildstenar med ikonografi på andra platser går det att öka vår kunskap om de säregna gotländska bildstenarna.

Gotlands bildstenar i nytt ljus – del 1.

Gotlands bildstenar i nytt ljus – del 2.