Seminarium om kommande Digarvutlysning

RJ, VR och Vitterhetsakademin bjuder in till ett seminarium den 9 oktober i Stockholm om den kommande Digarvutlysningen. “Målsättningen är att nästa utlysning inom programmet ska ske under våren 2020. Vi bjuder därför nu in forskare samt företrädare för kulturarvsinstitutioner till ett seminarium där syftet är att informera om den kommande utlysningen, men också att övergripande diskutera hur samverkan mellan forskning och kulturarvssektorn bäst sker, vilka fallgropar det finns och vad man bör tänka på.”

För mer information – se https://www.rj.se/digarvseminarium. Observera dock att inbjudan är personlig. Seminariet kommer att filmas och göras tillgängligt i efterhand.