Publikationer

Sara Ellis Nilsson, ”Digital History: Digitizing and Communicating the Past: A Case Study”, Doing Digital Humanities: Concepts, Approaches, Cases (eds.) Joacim Hansson & Jonas Svensson (Växjö: Linnaeus University Press, 2020)

Linda Oja, Kärt besvär. Vägledning till supplikmaterial i myndighetsarkiven (Landsarkivet i Uppsala 2020).