DIGARV 2020 – om en kommande utlysning

Vetenskapsrådet har idag publicerat information om den kommande DIGARV-utlysningen 2020 kring Projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar. Utlysningen öppnar den femte februari nästa år. Syftet med bidraget är att man som forskare själv ska formulera en forskningsidé, metod och utförande. Inriktningen för bidraget syftar till att främja digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, främst inom humaniora och samhällsvetenskap. Liksom den tidigare DIGARV-utlysningen är syftet med satsningen att främja datadriven forskning med fokus på digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar. Särskilt välkomnas ansökningar om projekt där samarbete bedrivs mellan forskare och kulturarvsinstitutioner i bred bemärkelse med betoning på metodutveckling i syfte att besvara forskningsfrågan.

Sakansvarig forskningsekreterare på Vetenskapsrådet är Kim von Hackwitz: Kim.vonHackwitz[at]vr.se