Upcoming conference on ”Computational Text Analysis and Historical Change”

One of the DIGARV-projects, Welfare State Analytics. Text Mining and Modeling Swedish Politics, Media & Culture, 1945-1989 (WeStAc), is part of organizing an international conference in September 2019 at the digital humanities hub, Humlab (Umeå University) on computational methods and historical research. Considering the possibility to process large amounts of text data through methods as probabilistic topic models or word embeddings, how can historical transformations of culture and society be empirically measured in novel ways? For more information – see the Humlab conference site.

Seminarium om kommande Digarvutlysning

RJ, VR och Vitterhetsakademin bjuder in till ett seminarium den 9 oktober i Stockholm om den kommande Digarvutlysningen. ”Målsättningen är att nästa utlysning inom programmet ska ske under våren 2020. Vi bjuder därför nu in forskare samt företrädare för kulturarvsinstitutioner till ett seminarium där syftet är att informera om den kommande utlysningen, men också att övergripande diskutera hur samverkan mellan forskning och kulturarvssektorn bäst sker, vilka fallgropar det finns och vad man bör tänka på.”

För mer information – se https://www.rj.se/digarvseminarium. Observera dock att inbjudan är personlig. Seminariet kommer att filmas och göras tillgängligt i efterhand.

Digarv i Saltsjöbaden

I slutet av augusti 2019 kommer Digarv att ha sin första projektaktivitet – en intern forskarträff i Saltsjöbaden där samtliga forskningsprojekt kommer att presenteras. Programkoordinatorerna Anna Dahlgren och Pelle Snickars kommer också att presentera hur de tänker sig arbetet med att koordinera denna programsatsning – i dialog med alla deltagande projekt.

Representanter från forskningsfinansiärerna av Digarvprogrammet deltar även i workshopen och ge sin syn på både de vetenskapliga förhoppningar som är knutna till utlysningen, liksom de samarbete mellan forskare och kulturarvsinstitutioner som utlysningen är tänkta att stärka.

Den 13 november 2019 hålls ett öppet seminarium på temat digitalisering och kulturarvssamlingar på Stockholms universitet. Tre internationella forskare ger sin syn på fältet och delar med sig av erfarenheter från genomförda forskningsprojekt: Oliver Grau, Professor i Image Science vid Danube University; Kathryn Eccles, forskare i Digital Humanities vid The Oxford Internet Institute och Julia Noordegraaf, professor i Digital Heritage, Department of Media Studies vid University of Amsterdam.

Detaljerat program och information om hur du anmäler dig kommer.